CONFICAT

Confederació d’Empreses Instal·ladores de Catalunya

Som una confederació sense ànim de lucre d’àmbit territorial de Catalunya, que inclou gremis i federacions amb l’àmbit funcional d’activitats empresarials d’instal·lacions o manteniment en qualsevol de les seves especialitats: electricitat, fontaneria, gas, calefacció, climatització, fred industrial, energies renovables, protecció contra incendis, telecomunicacions i similars.

Els objectius de CONFICAT

 

Són els de representar totes les entitats confederades contribuint a la defensa i a la promoció dels interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals que els són propis. També informar i assessorar als seus membres de totes les novetats necessàries per a l’exercici de la professió i en general, qualsevol altre actuació que en l’àmbit de les competències de la Confederació respongui directament a la més eficaç defensa i millora dels interessos de les entitats confederades.

Gremis adherits

Logotip FIPTA, Federació de Gremis d'empreses instal·ladores de la província de Tarragona